/

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 Φεβρουαρίου 2016

8 Φεβρουαρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι επικοινωνιακές προσπάθειες κυβέρνησης και διοίκησης ΕΥΔΑΠ αποδείχθηκαν ανεπαρκείς αφού στην πράξη τα μέτρα «κοινωνικής στήριξης» , στην εφαρμογή τους μετατράπηκαν σε μέτρα κοινωνικής ταλαιπωρίας.  Οι πελάτες που συνωστίζονται στα Περιφερειακά Κέντρα για να εξυπηρετηθούν, αναγκάζονται να περιμένουν πολλές ώρες και πολλές φορές απαιτείται να έλθουν δύο και τρεις φορές.
Η εφαρμογή της σχετικής Απόφασης του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, εφαρμόστηκε από τη Διοίκηση βεβιασμένα, με τρόπο πρόχειρο και χωρίς καμία προεργασία, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί τεράστια αναστάτωση τόσο στους πελάτες όσο και στους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή.   
Δεν έγινε καμία πρόβλεψη για ενίσχυση σε προσωπικό στα περιφερειακά γραφεία που πρέπει να εξυπηρετήσουν για μεγάλο διάστημα χιλιάδες πολιτών.  Έτσι οι εργαζόμενοι που καταπονούνται καθημερινά, αναγκάζονται να εργάζονται και εκτός ωραρίου προκειμένου να εξυπηρετήσουν όλους τους πελάτες.  Το έργο τους δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο από την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης και λόγω ελλιπών υποδομών.
Εκπρόσωποι της ΟΜΕ αλλά και συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ, επισκέφτηκαν τα Περιφερειακά Κέντρα και διαπίστωσαν από κοντά τη δραματική κατάσταση που επικρατεί καθώς έγιναν αποδέκτες των παραπόνων τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων. 
Κυρίως αυτοί που ωφελούνται με την εφαρμογή της σχετικής Απόφασης, είναι όσοι προνομιούχοι έχουν να πληρώσουν εφάπαξ τις οφειλές τους και δεν πλήρωναν τόσο καιρό, καθώς απαλλάσσονται εξ ολοκλήρου από τις νόμιμες προσαυξήσεις, στερώντας έτσι την Εταιρεία από πολύτιμα έσοδα.  Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι έχει ζητηθεί ενημέρωση στο ΔΣ, για την πορεία των εσόδων των προηγούμενων μηνών.
Θα πρέπει η Διοίκηση και ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωτικών Λειτουργιών που φέρουν ακέραια την ευθύνη, έστω και τώρα, να ενισχύσουν τα Περιφερειακά Γραφεία με το απαραίτητο προσωπικό, να οργανώσουν την όλη διαδικασία και να αξιοποιήσουν το υφιστάμενο ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης οφειλών μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας, ώστε να μην αναγκάζονται οι πολίτες να συνωστίζονται στα γραφεία μας και να μην επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Αγγελάκης Μανώλης
Ο Γεν. Γραμματέας
Κιόσης Χρήστος

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ

Μετά την Ερώτηση στη Βουλή αλλά και τα δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με την πρόσφατη κατακύρωση Εργολαβίας, προϋπολογισμού 4.950.000,00 € στην εταιρεία ΔΙΑΤΜΗΣΗ, για έργο αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύων, στέλεχος της οποίας κατά καιρούς έχει απασχολήσει τον Τύπο και την ΕΥΔΑΠ για θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, αφήνονται αναπάντητα ερωτήματα για τη στάση των αρμόδιων σχετικά με την ουσία του θέματος. 
Σε κρίσιμες εποχές για τη Χώρα και την κοινωνία η ΕΥΔΑΠ οφείλει να διατηρεί το κύρος και την καλή της φήμη.  Όποιες άλλες εταιρικές πράξεις κοινωνικής υποστήριξης που γίνονται κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους, αναιρούνται από τη βλάβη τέτοιου είδους δημοσιευμάτων.  Ο ρόλος των υψηλόβαθμων στελεχών και η ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να διερευνηθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου όπως είχε γίνει και στο παρελθόν από προηγούμενες Διοικήσεις.  Δυστυχώς τα φαινόμενα παθογένειας, ασυμβίβαστο αρμοδιοτήτων δεν εξαντλούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά έχουν εντοπιστεί και σε άλλες, πολύ σοβαρές περιπτώσεις στην κορυφή της ιεραρχίας της Εταιρείας.  Και σε αυτές πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί η νομιμότητα. 
Για την ορθότερη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, συστήθηκε Επιτροπή Αναμόρφωσης τους.  Κύριος ρόλος που κλήθηκε να επιτελέσει η Επιτροπή αυτή ήταν η διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης ώστε να προσδιοριστεί με σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο των έργων και να βελτιωθούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες. 
Τα τεύχη δημοπράτησης που εισήχθησαν στο ΔΣ όχι μόνο δεν προσδιόριζαν με σαφή τρόπο το φυσικό αντικείμενο αλλά εμφάνισαν ύψος προϋπολογισμού υπερβολικά υψηλό.  Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα από το ποσοστό των εκπτώσεων σε όλα τα συγκεκριμένα έργα που είναι άνω του 55%.  Δημιουργείται εύλογα η απορία, γιατί τα έργα δεν προϋπολογίζονται από την αρχή στα επίπεδα των πραγματικών τιμών.  Η συγκεκριμένη εργολαβία αφορά κυρίως τοποθέτηση νέων παροχών σε ένα μόνο Τομέα, σε μια περίοδο που λόγω κρίσης η οικοδομική δραστηριότητα είναι μηδενική.
Αυτοί είναι οι λόγοι που καταψήφισα και τη συγκεκριμένη και άλλες πέντε αντίστοιχες εργολαβίες συνολικού ύψους 22,5 εκατ. €, τόσο την έγκριση των τευχών δημοπράτησης όσο και την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.  Προκειμένου να αρθεί κάθε σκιά, πρέπει άμεσα να ακυρωθούν οι συγκεκριμένες εργολαβίες, να αναμορφωθούν με σαφήνεια τα τεύχη δημοπράτησης, με προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στις πραγματικές τιμές των έργων και να επαναπροκηρυχθούν.
Δεν είναι δυνατόν η Διοίκηση, που τόσο κόπτεται δήθεν για την κατασπατάληση χρήματος και το νοικοκύρεμα της ΕΥΔΑΠ, να εισηγείται σήμερα τέτοια ιλιγγιώδη ποσά σε δεκάδες εργολαβίες, πού επιβαρύνουν οικονομικά την Εταιρεία και εκχωρούν πλήρως το Τεχνικό αντικείμενο της στους ιδιώτες.


Για κάθε ενέργεια που βλάπτει τα συμφέροντα της Εταιρείας πρέπει να επιλαμβάνονται τα αρμόδια όργανα και να τηρούνται όσα προβλέπονται από το Νόμο και τους Κανονισμούς.  Κανείς δεν δικαιούται να προκαλεί βλάβη  στην ΕΥΔΑΠ με τις πράξεις του ή την ακατανόητη αδράνειά του.

26/02 Ο ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ...

ΛΟΓΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΟΛΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΑΤΡΟ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ .Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 26/02 ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΑΓΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΣΧΗΜΑ.
(ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ-ΒΑΝΔΗ-ΜΑΡΤΑΚΗ........)

,